Kouluttajan toimintaohjeet

 • Olen tutustunut treenipaikan sääntöihin ja informoinut säännöistä ja toimintaohjeista myös ryhmäläisiäni. Huolehdin, että ryhmäläiseni noudattavat Lägin treenisääntöjä.
 • Pidän ryhmäläiseni ajantasalla seuran asioista sekä muusta ajankohtaisesta. Pyrin suunnittelemaan harjoitukset koirakoiden tason mukaisesti.
 • Saavun paikalle ajoissa valmiin treenisuunnitelman kanssa.
 • Keskityn harjoituksien vetämiseen ja vältän omien koirien tuomista treenipaikkaan. Jos koirani ovat mukana, varmistan ettei se häiritse keskittymistäni ja pidän koiran autossa/häkissä sekä huolehdin etteivät aiheuta vaaratilanteita treenipaikassa.
 • Kohtelen kaikkia ryhmäläisiä ystävällisesti ja tasa-arvoisesti.
 • Rakennan harjoituksen yhdessä ryhmäläisten kanssa.
 • Käyn harjoituksen läpi yleisesti sekä tarvittaessa koirakkokohtaisesti.
 • Tuen koirakoita löytämään ratkaisuja itse, autan tarvittaessa.
 • Jaan ajan tasapuolisesti ryhmäläisten kesken ja pidän huolta ajankulusta esim. sekuntikellon avulla. Kehotan ryhmäläisiä sujuviin vaihtoihin.
 • Takaan kaikille koirakoille rauhallisen ja turvallisen harjoitteluympäristön.
 • Otan huomioon, että kaikki koirakot ovat yksilöitä ja tutustun heidän erityistarpeisiinsa.
 • Muistutan ryhmäläisiäni huolehtimaan koiran hyvinvoinnista (esim. paino, liikkuminen, käyttäytyminen) ja ohjaan ryhmäläistä tarvittaessa oikealle ammattilaiselle (esim. eläinlääkäri, eläinfysioterapeutti, hyppytekniikkakouluttaja, eläintenkouluttaja).
 • Käytän, opetan ja suosin harjoituksissani koulutusta, joka perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta. Tutustu Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiin sääntöihin tästä.
 • Jatkokoulutan itseäni säännöllisesti ja olen avoin uusille suuntauksille ja metodeille. 
 • Kilpailen ja/tai käyn seuraamassa kouluttamani lajin kilpailuja säännöllisesti.
 • Kunnioitan toisia seurakouluttajia ja heidän näkemyksiään. Ylläpidän hyvää henkeä seurakouluttajien kesken.
 • Käyttäessäni sijaista, varmistun että sijaiskouluttaja on hyvin perehdytetty ja ohjeistettu toimimaan treenipaikan sekä näiden sääntöjen mukaisesti. 
 • Treeneihin liittyvissä ongelmatilanteissa olen velvollinen viemään asian eteenpäin esim. koulutustoimikunnalle tai hallitukselle asian selvittämiseksi.

Yhteystiedot:
Koulutustoimikunta:koulutustoimikunta@lagi.fi
Länsi-Uudenmaan agilityharrastajat ry - hallitus: hallitus@lagi.fi

Lataa kouluttajan toimintaohje koneellesi tästä.