Kouluttajien kultaiset säännöt

 • Olen tutustunut treenipaikan sääntöihin ja informoinut säännöistä ja toimintaohjeista myös ryhmäläisiäni.
  Olen vastuussa, että ryhmäläiseni noudattavat ohjeita.

 • Pidän ryhmäläiseni ajantasalla ry:n asioista sekä muusta ajankohtaisesta. Kannan vastuuni ry:n hallituksen asettamien tehtävien hoitamisesta (esim. epävirallisten kisojen koordinointi).

 • Pyrin suunnittelemaan harjoitukset koirakoiden tason mukaisesti.

 • Saavun paikalle ajoissa valmiin treenisuunnitelman kanssa.

 • Keskityn harjoituksien vetämiseen ja vältän omien koirien tuomista treenipaikkaan. Jos koirani ovat mukana, varmistan ettei se häiritse keskittymistäni ja pidän koiran autossa/häkissä sekä huolehdin etteivät aiheuta vaaratilanteita treenipaikassa.

 • Kohtelen kaikkia ryhmäläisiä ystävällisesti ja tasa-arvoisesti.

 • Rakennan harjoituksen reippaasti yhdessä ryhmäläisten kanssa.

 • Käyn harjoituksen läpi yleisesti sekä tarvittaessa koirakkokohtaisesti.

 • Tuen koirakoita löytämään ratkaisuja itse, autan tarvittaessa.

 • Jaan ajan tasapuolisesti ryhmäläisten kesken ja pidän huolta ajankulusta esim. sekuntikellon avulla. Kehoitan ryhmäläisiä sujuviin vaihtoihin.

 • Takaan kaikille koirakoille rauhallisen ja turvallisen harjoitteluympäristön.

 • Otan huomioon, että kaikki koirakot ovat yksilöitä ja tutustun heidän erityistarpeisiinsa.

 • Tarkkailen koirien hyvinvointia (painoa, liikkumista, hyppytekniikkaa, käyttäytymistä) ja ohjaan koiran tarvittaessa eläinfysioterapeutille, eläinlääkärille, hyppytekniikkakouluttajalle ja/tai eläintenkouluttajalle.

 • Käytän, opetan ja suosin harjoituksissani koulutusta, joka perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Eläimen säikyttely tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Koulutuksen ei tule saada aikaan eläimessä opittua avuttomuutta tai ylivarovaisuutta.
  (https://www.elaintenkouluttajat.com/pdf/Eettisetsaannot.pdf)

 • Jatkokoulutan itseäni säännöllisesti ja olen avoin uusille suuntauksille ja metodeille.

 • Kilpailen ja/tai käyn seuraamassa agilitykilpailuja säännöllisesti.

 • Kunnioitan toisia koulutusohjaajia ja heidän näkemyksiään. Ylläpidän hyvää henkeä koulutusohjaajien kesken.

 • Käyttäessäni sijaista, varmistun että sijaiskouluttaja on hyvin perehdytetty ja ohjeistettu toimimaan treenipaikan sekä näiden sääntöjen mukaisesti.


Lataa kouluttajan kultaiset säännöt .pdf versiona tästä