Irtovuoron vuokrausehdot

Vuokrausehdot /IRTO

(päivitetty 9.8.2017)

Harjoituskentällä tarkoitetaan Lägi-Areenan harjoituskenttää.
Vuokraaja on henkilö tai yhdistys, jonka nimellä vuoro on varattu.
Vuokraajan nimi sekä sähköpostiosoite talletaan varaus-, ovikoodi ja laskutusjärjestelmään.

Vuokranantaja on Länsi-Uudenmaan Koiraurheilukeskus Oy.

  • Harjoituskentän vuokraaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa myös siitä, että vuokraajan vuokra-ajankohtana hallin käyttäjät noudattavat hallin sääntöjä.

  • Jos harjoituskentän vuokraajalla on käytössään hallin avain, vuokraaja on vastuussa avaimesta ja on velvollinen korvaamaan sen hävittämisestä aiheutuvat kustannukset. Vuokraaja ei saa luovuttaa saamaansa avainkoodia kolmannelle osapuolelle. Väliaitojen paikkaa ei saa muuttaa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

  • Vuokra maksetaan Lägi-Areenan tilille eräpäivään mennessä. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on vuokranantajalla oikeus perua varaus.

  • Irtovuoron voi peruuttaa maksutta 30 vrk ennen. Tämän jälkeen peruutusoikeutta ei ole. Vuoroa voi siirtää mikäli peruutuksesta on ilmoitettu kaksi (2) vuorokautta aiemmin sähköpostitse osoitteeseen hallivaraukset@lagi.fi.

  • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) tai vuokranantajasta riippumaton este, voi vuokranantaja perua varauksen. Tällöin vuokraajalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.

  • Ehtojen laiminlyönneistä vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen ja maksettu vuokra jää vuokranantajalle korvaukseksi.

  • Vuokraaja ei voi vuokrata hallia kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.

  • Vuokraamalla tilan, vuokraaja hyväksyy ehdot.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste