Tietosuojaseloste

Tämä on Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry:n (Lägi) henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERIN PITÄJÄ
Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry.
Osoite: Pysäkkitie 5, 08680 Muijala
Sähköpostiosoite: rahastonhoitaja@lagi.fi
Y-tunnus: 2199248-3

YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJA-ASIOISSA
Lägin rahastonhoitaja
Sähköpostiosoite rahastonhoitaja@lagi.fi

REKISTERIN NIMI
Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry:n jäsenrekisteri

REKISTERÖIDYT
Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry:n sähköiseen jäsenrekisteriin tallennetaan kaikki seuran jäsenet.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (seuran jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus on yhteydenpito jäseniin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME
Keräämämme seuraavat henkilötiedot:
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsentyyppi sekä laskutushistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköpostitse jäseneksi liittymisen yhteydessä.

TIETOJEN SÄILYTYS JA SUOJAAMINEN
Säilytämme tietoja jäsenyyden ajan sekä kirjanpitolaissa määrätyn ajan. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Interner-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden seuran henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli järjestelmien serverit sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen rahastonhoitaja@lagi.fi (sähköposti).

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajilla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaseloste on päivitetty 21.4.2024.