Vakiovuoron vuokrausehdot


Vuokrausehdot /VAKIOVUORO


(päivitetty 27.12.2020)
Vakiovuoroksi lasketaan joka viikkoinen säännöllinen kentän varaus, joka kestää vähintään neljä (4) kuukautta.
Vuokralleottaja on henkilö, yritys tai yhdistys, jonka nimellä varaus on tehty.
Vuokraajan nimi sekä sähköpostiosoite talletaan varaus- sekä ovikoodijärjestelmään.

Vuokralleantaja on Länsi-Uudenmaan Koiraurheilukeskus Oy.
Harjoituskentällä tarkoitetaan Lägi-Areenan harjoituskenttää, johon vuokralleottajalla on käyttöoikeus varattuna ajankohtana.

 • Harjoituskentän vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että tämän vuorolla harjoituskentällä olijat noudattavat myös hallin sääntöjä. Vuokralleantajalla on oikeus päivittää sääntöjä kesken varauskauden. Mikäli säännöt olennaisesti muuttuvat, on vuokralleottajalla oikeus katkaista vakiovuorovaraus peruutuskuluitta.
  Vuokralleottaja on korvausvastuussa mikäli harjoituskentälle tai sen tarvikkeille tapahtuu vahinkoa käyttövuoron aikana.

 • Vuokralleottaja ei saa luovuttaa saamaansa avainkoodia muulle henkilölle. Mikäli vuokralleottaja muuttaa väliaitojen paikkaa, on ne palautettava paikoilleen ennen vuokra-ajan päättymistä.

 • Vakiovuoro maksetaan kausittain (tai sopimuksen mukaan) Lägi-Areenan tilille eräpäivään mennessä. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on vuokranantajalla oikeus perua varaus.

 • Vakiovuoron irtisanomisaika on kaksi (2) täyttä kalenterikuukautta molemmin puolin. Jos vuokrattuna ollut aika ei ylitä vakiovuoroon määriteltyä aikarajaa, vuokralleantajalla on oikeus periä hinnaston mukainen lisämaksu irtovuoron ja laskutetun vakiovuoron hintaerosta.

 • Vuokralleottaja saa harjoittaa varaamallaan käyttövuorolla liiketoimintaa, kuten esimerkiksi valmennustoimintaa.

 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), muu vuokranantajasta riippumaton este tai viranomaisten määräys tai suositus, on vuokralleantajalla oikeus perua varaus. Tällöin vuokralleottajalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Vuokralleantaja ei ole vastuussa perumisesta johtuvista mahdollisista vuokralleottajalle aiheutuvista muista kuluista.


 • Jos vuokralleottaja on altistunut koronalle tai hänellä on flunssa/hengitystieoireita, voidaan varattua vuoroa siirtää. Siirrosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian (viimeistään ennen vuoron alkamista) hallivaraukset@lagi.fi. Mikäli siirtoa ei saada onnistumaan, voidaan varaus perua kuluitta.

 • Ehtojen laiminlyönneistä vuokralleantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen ja maksettu vuokra jää vuokranantajalle korvaukseksi.

 • Vuokralleottaja ei voi vuokrata vuoroaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa.

 • Vuokraamalla tilan, vuokralleottaja hyväksyy hallin säännöt sekä nämä vuokrausehdot.  


Rekisteri- ja tietosuojaseloste